Select Language

zt_dend zt_dend

1998 yılında küçük bir ekiple başlayan işimizi, geçen zaman içinde mesleki birikimin verdiği cesaret, iş hacmimizin giderek gelişmesi, ülkemizin gündeminde bulunan Avrupa Birliği, küreselleşme ve bunun neticesinde çok iyi organize olmuş diğer ülke firmaları ile yaşanacak zorlu, güçlü rekabet şartlarını dikkate alarak KALIPÇILIK la ilgili bütün branşları ; modern çağa, gelişen teknolojiye uygun, estetik düzeyde yapmamız gerektiğinin farkındayız. Bütün faaliyetlerimizde,

 

* Müşteri memnuniyetini göz önünde tutmak

* Bu doğrultuda ulusal ve uluslar arası kabul edilmiş değer ve standartlara uygun ürün ve hizmet sunmak.

* Tüm personele kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak.

* Takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak.

* Günümüzün gerekleri olan kalite, verimlilik ve zamanında teslim şartlarını her aşamada gerçekleştirerek maliyetleri azaltmak ve müşteri şikayetlerini önlemek .

* Yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda müşterinin ve çalışan personelin firmamıza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.

REFERANSLAR

Top of Page